PONAREJENO PREBUJENJE

Avtor :   Zac Poonen Kategorije :   Religiozen ali duhoven
Article Body: 

Jezus in apostoli so vedno znova opozarjali, da bo za poslednje dni značilna vsesplošna zavedênost in množica lažnih prerokov (Matej 24,3-5+11+24; 1 Timotej 4,1) - in videli smo mnoge le-teh v zadnjih nekaj desetletjih.

Zakaj so milijoni kristjanov prevarani s strani lažnih prerokov in teh ponarejenih "prebujenj"? In zakaj tako mnogo pridigarjev zapada v nemoralnost in pohlep?

Tukaj so po mojem mnenju nekateri od glavnih razlogov:

1. Večini kristjanov danes ni znano, o čem Nova zaveza uči, ker je niso skrbno preučevali; in tako sledijo naukom njihovih voditeljev in ne naukom Nove zaveze.

2. Čudeži (nadnaravni darovi) jim postanejo pomembnejši kot njihov karakter (nadnaravno življenje).

3. Materialno bogastvo jim postane pomembnejše kot duhovno bogastvo.

4. Ne zmorejo razlikovati med duševnimi deliriji ali psihološko manipulacijo in pristnim delovanjem Svetega Duha; vzrok je spet nepoznavanje Nove zaveze.

5. Ne zmorejo razlikovati med psihosomatskim ozdravljenjem (ozdravljenje, ki pride iz pravilne naravnanosti uma) in nadnaravnim ozdravljenjem v Jezusovem imenu.

6. Čustveno navdušenje in nenavadne fizične manifestacije so jim postale pomembnejše kot notranja radost od Gospoda.

7. Voditeljem je njihovo pastorovanje (njihova služba) ljudem postalo pomembnejše od njihove osebne hoje z Bogom.

8. Odobravanje ljudi je tem voditeljem postalo pomembnejše kot Božje odobravanje.

9. Število ljudi, ki obiskujejo bogoslužja, je tem voditeljem postalo pomembnejše kot popolna pripadnost teh ljudi Kristusu.

10. Gradnja njihovih osebnih kraljestev in njihovi finančni imperiji so tem voditeljem postali pomembnejši kot gradnja lokalnih cerkva ter njihovo služenje v teh cerkvah (Jeremija 6,13).

Vse to je POVSEM NASPROTNO od tega, kar je Jezus učil. Nasprotje od Kristusa je v Novi zavezi imenovano "anti-Kristus". Če kristjani tega ne vidijo razločno, potem ko se bo pojavil Antikrist na svetovnem odru s svojimi lažnimi znamenji in čudeži (2 Tesaloničanom 2,3-10), ga bodo tudi oni slepo sprejeli. Da bi bili vodeni od Kristusovega Duha, je potrebno povsem nasprotnega duha od tistega, ki je omenjen v zgornjih točkah.

Tukaj parafraziram Jezusove besede v Matejevem evangeliju 7,13-27 (berite v kontekstu Mateja, poglavja 5 do 7):

»Vrata in pot do VEČNEGA ŽIVLJENJA sta zelo ozka - kot sem pravkar opisal (Matej 5-7). Toda lažni preroki vam bodo prišli na pot in govorili, da vrata in pot nista ozka, ampak enostavna in široka. Varujte se jih. Zlahka jih boste prepoznali z opazovanjem sadu njihovega značaja: živijo življenje osvobojeni jeze, svobodno od poželenja po ženskah, svobodno od ljubezni do denarja in svobodno od skrbi po materialnem premoženju (kot to iščejo ljudje tega sveta)? Ali pridigajo zoper te stvari, kot sem Jaz storil tukaj? (Matej 5,21-32 in 6,24-34). Ti lažni preroki morda demonstrirajo mnoge nadnaravne darove, delajo čudeže in celo zdravijo ljudi v Mojem imenu, toda Jaz jih bom vseeno vse poslal v pekel na poslednji dan, ker niso poznali mene (SVETEGA) in se niso odrekli greha v svojih zasebnih življenjih (Matej 7,21-23). Torej, če želite zidati cerkev na trdni skali, ki se nikoli ne zamaje in zruši, ne zdaj ne v večnosti, bodite pozorni in delajte vse to, kar sem vam pravkar govoril (Matej 5-7) in učite svoje ljudstvo izpolnjevati vse, kar sem vam prav tako zapovedal. Takrat bom jaz zmeraj z vami in moja moč vas bo varovala (Matej 28,20+18). Toda če le poslušate, kaj pravim in tega ne delate, tedaj lahko to, kar gradite, ljudem izgleda kot velika in mogočna cerkev, a se bo nekega dne zagotovo zrušila in padla (Matej 7,25).«

Kako naj potem gradimo neomajno cerkev v teh poslednjih dneh?

1. Moramo živeti pridigo na gori (Matej 5 do 7) in o tem neprestano pridigati.

2. Živeti moramo v novi zavezi in ne v stari zavezi. Zaradi tega moramo jasno poznati razliko med obema zavezama (2 Korinčanom 3,6). Prav tako moramo pridigati novo zavezo.

Ko pridigarji danes padejo v resen greh, sami sebe opravičujejo (in si najdejo tolažbo) v primerih starozaveznih svetih, ki so prav tako padli v greh. In potem po obdobju zatišja ponovno začnejo s svojo službo. Navajajo primer Davida, ki je zagrešil prešuštvo in Elija, ki je postal malodušen ter rečejo: »Toda Bog ju je kljub temu uporabil!« Vendar nočejo navajati Pavlovega primera, ki je živel v zmagi in čistosti do konca svojega življenja.

Česar ti pridigarji (in večina kristjanov) ne vidijo, je to, da starozavezni svetniki NISO primer za nas danes. Nam je bilo dano mnogo več v tem času milosti - in »komur je veliko dano, se bo od njega veliko zahtevalo« (Luka 12,48). Jezus je Posrednik NOVE zaveze in ON je naš Vzor in Avtor naše vere danes - ne David ali Elija. Razlika med starozaveznimi svetniki (omenjenimi v Pismu Hebrejcem 11) in Jezusom je zelo jasno izražena v Pismu Hebrejcem 12,1-4. Toda zelo malo jih živi v tem spoznanju. Zelo redki so videli, da je »Bog predvidel za nas nekaj BOLJŠEGA« v novi zavezi (Hebrejcem 11,40).

Kdorkoli od nas lahko pade tako, kot so padli mnogi pridigarji, če nismo pozorni in budni - kajti Satan je pretkan sovražnik. Naša varnost pa je v natančni poslušnosti novozaveznemu nauku in v podreditvi božjemu vodstvu. (In z „božjim" vodstvom mislim tiste, ki nimajo nobene od napačnih vrednot v prej omenjenih desetih točkah.) Če se učimo iz napak drugih, se lahko izognemo delanju lastnih napak.

Ohranimo torej svoje obraze v prahu pred Gospodom za zmeraj - kajti tam bomo prejeli Božje razodetje, kot ga je prejel Janez (Razodetje 1,17). Če se sami ponižamo, bomo prejeli milost za premagovanje greha (1 Peter 5,5). In ko nam Sveti Duh pokaže resnico v Božji besedi in resnico o nas samih, bodimo popolnoma iskreni in »ljubimo resnico, tako da bomo rešeni« vsakega greha. Na ta način nas bo Bog sam obvaroval pred vsakršno zavedenostjo (2 Tesaloničanom 2,10-11). Amen.